Hakkımızda

Etiler Terapi Merkezi 2001 yılından itibaren psikiyatrik hastalıklar, psikolojik danışmanlık ve terapi alanında çalışmaktadır. Merkezimizde psikiyatrist ve psikologlar ekip çalışması içerisinde bireysel, grup, çift ve aile terapisi üzerinde  çalışmaktadırlar.

Bireysel Terapi

Danışan ile terapist arasında birebir, yüz yüze, etik ilkeler gözetilerek yürütülen ve danışanın sorununa çözüm getirmeye odaklı, terapist ve danışan arasında güven ilişkisiyle oluşan bir çalışmadır. Terapi sürecinde danışanlar kendileriyle ve sorunlarla yüzleşme fırsatı bulurlar. Yalnız bu tecrübeyle atılması gereken adımları içerir. Doğru zamanda atılan adımlarla kendisine şefkat duymaya, benlik saygısını artırmaya, karar verme durumlarını daha kolay atlatmaya başlar. Yaşadığı sorunların çözüm yollarının kendi içinde var olduğunu keşfeder ve bu kaynakları nasıl kullanması gerektiğini öğrenir. Merkezimizde uzmanlık alanlarına göre psikiyatrist ve psikologlarımız psikodinamik yönelimli psikotrapi, bilişsel ve davranışsal terapi ve çocuklara yönelik terapiler uygulamaktadır.

Grup Terapisi

Grup terapileri konusunda yetkin bir ya da iki psikoterapist ile çalışılan grupta bireyler kendi duygularını paylaşabilmeyi, diğerlerinin bunları nasıl algıladığını, onların kendisini nasıl gördüğünü öğrenme şansı bulur. Yaşantısal olarak kurgulanan gruplar (örneğin psikodrama) eyleme dayalı ve oldukça hızlı etkilidir. Danışanların tanı gruplarına ve ihtiyaçlarına uygun grup çalışmaları merkezimizde devam etmektedir.

Çift ve Aile Terapisi

İlişkilerinde sorun yaşayan iki kişinin birlikte oluşturdukları hedef doğrultusunda psikoterapist eşliğinde birlikte çözüm geliştirmeleridir. Aile terapisine tüm aile bireyleri katılırken çift terapisinde eşler terapinin gidişine göre ayrı ayrı görülebileceği gibi direkt olarak birliktede terapiye alınabilirler. Eş terapisinin en önemli alanlarından birisi cinsel terapilerdir. Bu konuda da merkezimizde uzman psikiyatrist ve psikologlar cinsel işlev bozukluğuna yönelik çalışma yapmaktadırlar.