Haşmet Işıklı

Özgeçmiş ve Çalışma Alanları

1962 yılında Uşak’ta doğdu. 1979 yilinda Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi’ne girdi. 1986 yılında mezun oldu.

1989-1993 yılları arasında Gülhane Askeri Tip Akademisi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Genel psikiyatri eğitiminin yanında Hacettepe Üniversitesi’nde Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi, ayrıca ODTÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan Aile Terapisi eğitimi ve Prof Dr. Nevzat Akabay’dan Psikanaliz eğitimi aldı. Eğitimi boyunca bireysel ve grup terapi çalışmalarında bulundu. Bununla birlikte, cinsel işlev bozukluğuna sebep olan fiziksel ve psikolojik nedenlerinin ayrımı üzerine çalıştı. Doktora tezini Cinsel İşlev Bozuklukları’nda eş ilişkileri üzerinde yaptı. Tez sonucunda geliştirdiği ölçek ile yaptığı çalışmayla psikolojik kökenli cinsel işlev bozukluklarının cinsel uyumdan önce, duygusal düşünsel ve davranışsal alandaki uyumsuzluklara dayandığını ortaya koydu.

Sonrasında, Gölcük ve İstanbul Deniz Hastaneleri’nde klinik şefi olarak çalıştı. Çalıştığı dönemde değişik branşlardaki personellerin ruhsal durumlarını değerlendirmek için saha çalışmaları yaptı.

​Göç ve Yarattığı Psikolojik Problemler, Cinsel Fonksiyon ve Kimlik Bozuklukları, Post-travmatik Stres Bozukluğu, Sınav Kaygısı ve psikiyatrinin temel konularında yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış araştırmaları bulunmaktadır. Kendisine ait olan ETİLER TERAPİ MERKEZİ’nde Bireysel ve Grup Terapi çalışmalarını yürütmektedir.

Katıldığı Kongreler ve Çalışmalar

 • ​Dünya ve Avrupa Seksoloji Kongreleri’ne katıldı ve 5 bildirisi yayınlandı.
 • Avustralya’da katıldığı şizofreninin henüz ortaya çıkmadan tespitiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda katılımcı olarak bulundu.
 • Türk Alman Psikiyatri Kongresi’nde bildiri yayınladı. Bu bildiri için Almanya ve Türkiye’de halen orada yaşayan 1. ve 2. kuşak göçmenler ve kesin dönüş yapmış olanlar ile hiç göçmenlik yaşantısı olmayanları gözlemledi ve STAI sürekli ve durumluk kaygı envanteri, Beck Depresyon envanteri, EYSENCK kişiler envanterini uyguladı.
 • Şizofren hastaların aileleri ile görüşerek çeşitli testler uygulayarak herhangi bir latent patolojinin var olup olmadığını araştırdı.
 • Türkiye’de düzenli olarak gerçekleşen Türk Psikiyatri Kongreleri’nde cinsellik ve cinsel kimlik üzerine çalışmalara katıldı.
 • Cinsel İşlev Bozuklukları Kongresi
 • Türk Geriatri Kongresi’ne 3 defa konuşmacı olarak katıldı.
 • Türk Psikiyatri Derneği Travma Grubu’nda 2 yıl boyunca üye olarak bulunarak travma kurbanları üzerine çalışamalar gerçekleştirdi.
 • Aynı zamanda savaş travmasına uğramış kara ve deniz personeliyle PTSD üzerine çalıştı ve çalışmalar GATA aylık dergisinde yayınlandı.
 • Sınav kavgısı ile ilgili ortaokul ve liselerde grup çalışmaları ve konferans yaptı.
 • Cinsellik Derneği’nde eğitimci olarak bulundu.
 • 2000 ile 2011 yılları arasında Amerikan Psikiyatri Derneği ve Avrupa Psikofarmakoloji Derneği’nin yıllık etkinliklerine düzenli olarak katıldı.
 • Kocaeli’de Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte gençlerin bağımlılıkları ile ilgili çalışmalar yaparak kitapçık yayınlandı.
 • Yetişkin Hiperaktivitesi üzerinde çalışmaları devam etmektedir.

Tüm Makaleleri